جاسوس عربستان و دست راست کلینتون کیست؟

جاسوس عربستان و دست راست کلینتون کیست؟

منابع خبری با ارائه مستنداتی مدعی شدند که "هما عابدین"، دستیار ارشد "هیلاری کلینتون" نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، حلقه وصل کلینتون و گروه های افراطی است. به گزارش پرس شیعه؛ مطبوعات آمریکا خانم...