اسلام آباد مدعی شد مستندات جاسوس هندی را به ایران ارایه کرده است

اسلام آباد مدعی شد مستندات جاسوس هندی را به ایران ارایه کرده است

مقامات اسلام آباد مدعی شدند تمام شواهد و مستندات جاسوس دستگیر شده هندی را در اختیار مقامات ایرانی قرار داده اند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «پاکستان»، مقامات اسلام آباد مدعی شدند تمام شواهد و مستندات «بوشن...