برخی برای رسیدن به مقام از تهمت و تخریب دیگران بهره می‌ برند آیت‌ الله فقیهی:

برخی برای رسیدن به مقام از تهمت و تخریب دیگران بهره می‌ برند

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان این‌که افترا و تهمت به دیگران در صلاحیت وکالت مردم نیست، گفت: کسی که برای رسیدن به مقام به رقیب خود تهمت می‌زند و دروغ می‌گوید بنده‌ی هوای نفس خود است. به گزارش پرس شیعه؛  آیت‌ الله...