داعش در کمین جام ملتهای اروپا

داعش در کمین جام ملتهای اروپا

رئیس سازمان اطلاعات داخلی آلمان گفت که داعش جام ملتهای اروپا ۲۰۱۶ را هدف قرار داده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت روسیا الیوم، هانس گئورگ ماسن، با اشاره به این مطلب، خاطرنشان کرد که البته در حال حاضر هیچ گواه و...