سنگینی سایه «اردوغان» و «جانسون» بر نشست اتحادیه اروپا از برگزیت تا کودتای ترکیه؛

سنگینی سایه «اردوغان» و «جانسون» بر نشست اتحادیه اروپا

نشست امروز دوشنبه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و آمریکا در حالی برگزار می شود که علاوه بر کودتای ترکیه، موضوع حضور یکی از اتحادیه ستیزترین مردان انگلستان نیز جو را متشنج می کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز،...