اشتباه فاجعه باری که سرنوشت عراق را تغییر داد

اشتباه فاجعه باری که سرنوشت عراق را تغییر داد

جان برسکات، معاون تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلیس، اعتراف کرد که حمله به عراق یک اشتباه فاجعه بار و اقدامی غیر قانونی بوده است. به گزارش پرس شیعه؛ بریسکات که در زمان حمله به عراق معاون بلر بود، در سرمقاله ای که امروز در...