اعتصاب غذای اسیران فلسطینی

اعتصاب غذای اسیران فلسطینی

۴۶ اسیر فلسطینی دربند بازداشتگاه صهیونیستی آتصیون از فردا پنجشنبه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد تا خواستار انتقال از این مرکز شوند که در شرایط زندگی فعاجعه باری در آن به سر می برند. به گزارش پرس شیعه؛"جاکلین...