جایزه بینش استراتژیک مرکز تاسام به رئیس جمهور ایران تعلق گرفت

جایزه بینش استراتژیک مرکز تاسام به رئیس جمهور ایران تعلق گرفت

دکتر حسن روحانی به عنوان برنده جایزه بینش استراتژیک مرکز مطالعات استراتژیک ترکیه و آسیا (تاسام) برگزیده شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه سون دقیقه ترکیه، نهمین دوره جوایز ویزیون بینش استراتژیک در مرکز مطالعات...