جایزه جهانی مصطفی (ص) مورد تایید کشور های عضو سازمان های همکاری اسلامی قرار گرفت

جایزه جهانی مصطفی (ص) مورد تایید کشور های عضو سازمان های همکاری اسلامی قرار گرفت

جایزه جهانی مصطفی (ص) مورد تایید وزیران و مقامات عالی وزارتخانه ­های علوم و فناوری کشورهای عضو سازمان همکاری­ های اسلامی قرار گرفت. به گزارش پرس شیعه؛ همزمان با اتمام پانزدهمین نشست مجمع عمومی کامستک، جایزه مصطفی (ص)...