صف های طولانی در جایگاه های سوخت کویت

صف های طولانی در جایگاه های سوخت کویت

مصوبه هیات دولت کویت مبنی بر افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی نرخ سوخت از ساعت اولیه بامداد پنجشنبه اجرایی خواهد شد و مردم این کشور در آخرین ساعات مانده به تغییر به جایگاه های سوخت هجوم آورده اند. به گزارش پرس شیعه؛ افزایش نرخ...