بزرگترین جنایت تروریستی چگونه در سوریه رقم خورد؟

بزرگترین جنایت تروریستی چگونه در سوریه رقم خورد؟

تحقیقات مقامات سوریه نشان می دهد که عاملان بزرگ ترین جنایت تروریستی اخیر در دو شهر جبله و طرطوس، از کارت های ماموریت جعلی سوء استفاده و به این مناطق نفوذ کرده بودند. به گزارش پرس شیعه؛ سایت الجدید گزارش داد که مقامات...