امکان برگشت جبل الطارق به اسپانیا فلیپ هاموند هشدار داد

امکان برگشت جبل الطارق به اسپانیا

وزیر خارجه انگلستان درباره کاهش خطرناک توان انگلیس برای دفاع از تنگه جبل الطارق در صورت خروج کشورش از اتحادیه اروپا هشدار داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از اکسپرس، فیلیپ هاموند وزیرخارجه انگلیس به کسانی که خواستار خروج...