داعشی ها با چه شکل و شمایلی فرار می کنند؟

داعشی ها با چه شکل و شمایلی فرار می کنند؟

در پی پیشروی نیروهای مشترک عراقی در جبهه الشرقاط، عناصر گروه تروریستی داعش با تغییر چهره در حال فرار از این منطقه هستند. به گزارش پرس شیعه؛ اکثر عناصر گروه تروریستی داعش لباس افغانی را از تن در آورده و ریش های بلند خود...