پشتیانی نکردن از جبهه مقاومت برابر با قرار گرفتن در جبهه نفاق است آیت الله اراکی:

پشتیانی نکردن از جبهه مقاومت برابر با قرار گرفتن در جبهه نفاق است

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با تأکید بر لزوم پشتیبانی جهان اسلام از جریان مقاومت، پشتیانی نکردن از جبهه مقاومت را برابر با قرار گرفتن در جبهه نفاق دانست. به گزارش پرس شیعه؛ آیت­ الله محسن اراکی دبیر کل مجمع...