هیئات مذهبی پرچمدار جبهه ولایت هستند خاموشی:

هیئات مذهبی پرچمدار جبهه ولایت هستند

رییس سازمان تبلیغات اسلامی در چهارمین نشست فصلی شورای هیئات مذهبی گفت: هیئات مذهبی پرچمدار جبهه ولایت هستند. به گزارش پرس شیعه، دکتر سید مهدی خاموشی که در جمع رؤسای شورای هیئات مذهبی استانها سخن می گفت، افزود: اگر یک...