نوشته هایی با برچسب "جبهه"

اشک فرمانده برای کمبود امکانات در جبهه

اشک فرمانده برای کمبود امکانات در جبهه

قلم را روی کاغذ گذاشت و زد زیر گریه طوری اشک می‌ ریخت که مرا هم به گریه انداخت. پرسیدم: چی شده آقای رضایی؟ اتفاقی افتاده؟ در جواب گفت: «امکانات کم است نمی‌توانم جوابگوی شما باشم.»  درخاطره ای درباره شهید صفر علی رضایی...

شهید ابراهیم هادی و جلب کمک برای جبهه ها

شهید ابراهیم هادی و جلب کمک برای جبهه ها

ابراهیم مکثی کرد و گفت:اخوی چفیه دستمال گردن نیست.. بچه های رزمنده هروقت وضــــو می گیرند.چفیه برایشان حوله هست. هر وقت نماز میخوانند سجاده هست. هر وقت زخمی شدند با چفیه زخم خودشان را می بندندو...  عباس هادی می گوید: اواخر...