کناره گیری جب بوش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

کناره گیری جب بوش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

کسی که زمانی از وی به عنوان گزینه برتر جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا یاد می شد، به دلیل کاهش اقبال عمومی از ادامه رقابت صرف نظر کرد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از بی بی سی، «جب بوش» پسر و برادر دو...