پروژه عنکبوت ۲ از سوی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته با موفقیت انجام شد

پروژه عنکبوت ۲ از سوی مرکز بررسی جرایم سازمان یافته با موفقیت انجام شد

در پی راه‌اندازی صفحات متعدد غیر اخلاقی در اینستاگرام تحت عناوینی نظیر مزون‌های طراحی و فروش لباس، ۱۷۰نفر از گردانندگان این صفحات به همراه مُدل‌های آنها شناسایی و بازداشت شدند. به گزارش پرس شیعه، مرکز بررسی جرایم...