پیش بینی سوروس در باره عاقبت اتحادیه اروپا

پیش بینی سوروس در باره عاقبت اتحادیه اروپا

جرج سوروس، میلیاردر معروف آمریکایی تاکید کرد فروپاشی اتحادیه اروپا بعد از نتایج همه پرسی خروج انگلیس از آن تقریبا برگشت ناپذیر است. به گزارش پرس شیعه؛ سوروس در مقاله ای که روزنامه «پروجکت سیندیکیت» منتشر کرد، نوشت...