مردی که از القاعده به دانشگاه جرج واشنگتن رسید

مردی که از القاعده به دانشگاه جرج واشنگتن رسید

جسی نورتون، که پیش تر به جذب نیرو برای القاعده مشغول بود، به عنوان پژوهشگر در دانشگاه جورج واشنگتن مشغول به کار شده است تا با اندیشۀ افراط گرایانه ای که در دوران ۷ سالۀ عضویت در القاعده تبلیغ می کرد، مبارزه کند. به...