آل ‎خلیفه در حال اجرای نقشه صدام در بحرین است یکی از روحانیان بحرین:

آل ‎خلیفه در حال اجرای نقشه صدام در بحرین است

یکی از رهبران جریان العمل اسلامی بحرین تصریح کرد که آل‎ خلیفه در مسیر صدام قدم بر می‎دارد و بر همین اساس احتمال تعرض به سایر روحانیان این کشور وجود دارد. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام سید جعفر العلوی، از رهبران جریان...