غفلت از حوزه ها باعث پیدایش جریان شیرازی شد آیت الله قرهی:

غفلت از حوزه ها باعث پیدایش جریان شیرازی شد

مدیر حوزه علمیه امام مهدی (عج) با بیان اینکه امیرالمومنین فرمود بعضی لباس حق می پوشند ولی بدعت گذار هستند، گفت: غفلت از حوزه ها باعث شد امثال جریان شیرازی به وجود بیاید. به گزارش پرس شیعه؛ روز گذشته ۳۱ فروردین همایش...