هشدار ستاد رسانه‌ ای جنگ عراق به جریان صدر

هشدار ستاد رسانه‌ ای جنگ عراق به جریان صدر

ستاد رسانه ای جنگ ستاد فرماندهی عملیات مشترک نظامی تاکید کرد تظاهراتی که قرار است امروز (جمعه) در بغداد بنابر دعوت مقتدا صدر رهبر جریان صدر برگزار شود، غیرقانونی است. به گزارش پرس شیعه؛ این ستاد در بیانیه ای از...