شهادت یک زن بحرینی به دست عوامل رژیم آل خلیفه جریان عمل اسلامی بحرین متهم کرد؛

شهادت یک زن بحرینی به دست عوامل رژیم آل خلیفه

جریان عمل اسلامی بحرین از شهادت یک شهروند دیگر این کشور خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ جریان عمل اسلامی بحرین با انتشار بیانیه ای، رژیم آل خلیفه را به شهادت رساندن یک شهروند دیگر بحرینی متهم کرد. در بیانیه این جریان آمده...