جریان نفاق کشور را به سمت وابستگی پیش می برد سرلشکر صفوی؛

جریان نفاق کشور را به سمت وابستگی پیش می برد

دستیار نظامی فرمانده کل قوا گفت: اقدامات جریان نفاق سبب شده تا استقلال کشور در مسیر خطر قرار گیرد و این عده کشور را به سمت وابستگی پیش ببرند. به گزارش پرس شیعه؛ سردار سرلشکر پاسدار سید رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی...