استمداد “جریان وفای اسلامی بحرین” از سازمان ملل

استمداد “جریان وفای اسلامی بحرین” از سازمان ملل

جریان وفای اسلامی بحرین از سازمان ملل متحد خواست به مردم این کشور کمک کند که بتوانند نظام سیاسی و سرنوشت کشورشان را خود تعیین کنند. به گزارش پرس شیعه؛ "سید مرتضی السندی" سخنگوی این جریان از نهادها و سازمان های بین...