در دادگاه دشمن اسلام در آلمان چه گذشت؟

در دادگاه دشمن اسلام در آلمان چه گذشت؟

مؤسس جنبش ضد اسلامی پگیدا به اتهام تحریک به کینه توزی نژاد پرستانه، جریمه نقدی شد. به گزارش پرس شیعه؛ یک دادگاه آلمانی، "لوتز باخمن" ۴۳ ساله، مؤسس جنبش تندروی راستگرا و ضد اسلامیِ "پگیدا" را به جرم تحریک به تنفرِ...