نوشته هایی با برچسب "جزیره سینا"

پرونده سقوط هواپیمای روسی به دادستانی امنیت مصر رفت

پرونده سقوط هواپیمای روسی به دادستانی امنیت مصر رفت

دادستانی کل مصر پرونده سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در شبه جزیره سیناء را به دلیل احتمال دست داشتن تروریست ها در آن فاجعه، به دادستانی دادگاه امنیت احاله کرد . به گزارش پرس شیعه؛ کمیته حقیقت یاب مصرکه برای بررسی قضیه...

اذعان مصر به تروریستی بودن حادثه سقوط هواپیمای روسی

اذعان مصر به تروریستی بودن حادثه سقوط هواپیمای روسی

سرانجام رئیس جمهور مصر تروریستی بودن سقوط هواپیمای مسافربری روسیه را پذیرفت . به گزارش پرس شیعه، عبدالفتاح سیسی برای اولین بار اذعان کرد که سقوط هواپیمای مسافربری روسیه در شبه جزیره سینا حادثه ای تروریستی...