بانو امین اهل تفسیر قرآن و سیر و سلوک بود آیت الله العظمی نوری همدانی:

بانو امین اهل تفسیر قرآن و سیر و سلوک بود

حضرت آیت الله نوری همدانی گفتند: بانو امین اهل تفسیر قرآن و سیر و سلوک و عرفان و اهل تهذیب و نفس و شخصیت اخلاقی و علمی در اصفهان بود و لازم است از زحمات و ابتکارات این بانو تقدیر شود. به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله نوری...