کاهش تعداد مقالات کنفرانسی وزیر علوم خبر داد:

کاهش تعداد مقالات کنفرانسی

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: در حال حاضر حدود ۴ هزار شرکت فناور و ۳۰ هزار نفر فناور در پارک ها و مراکز رشد کشور در حال فعالیت هستند. به گزارش پرس شیعه؛ محمد فرهادی در بیست و نهمین جشنواره بین المللی خوارزمی که صبح...