مهلت شرکت در دومین جشنواره شعر نیاوران تمدید شد

مهلت شرکت در دومین جشنواره شعر نیاوران تمدید شد

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره شعر نیاوران به علت استقبال قابل توجه و افزایش ۲۰ درصدی شرکت کنندگان نسبت به دوره قبل تا روز شنبه اول آبان ماه تمدید شد. به گزارش پرس شیعه؛ محمد سلمانی دبیر دومین جشنواره شعر...