نخستین جشنواره حدیثی ثقه الاسلام کلینی برگزار می شود

نخستین جشنواره حدیثی ثقه الاسلام کلینی برگزار می شود

در نخستین جشنواره حدیثی ثقه الاسلام کلینی از شخصیت علمی ـ حدیثی آیت الله ری شهری تجلیل خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ نخستین جشنواره حدیثی ثقه الاسلام کلینی عصر روز چهارشنبه ـ ۲۹ اردیبهشت ماه ـ در سالن همایش های مدرسه...