جشن تولد فیسبوکی برای حسنی مبارک

جشن تولد فیسبوکی برای حسنی مبارک

جشن تولد حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر در یک صفحه در شبکه اجتماعی فیسبوک برگزار شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه الیوم السابع مصر، صفحه "من متاسفم رئیس جمهور" در شبکه اجتماعی فیسبوک امروز چهارشنبه چهارم ماه مه،...