مخالفت «حزب الله» عراق با اعزام ۵۶۰ نظامی آمریکا به این کشور

مخالفت «حزب الله» عراق با اعزام ۵۶۰ نظامی آمریکا به این کشور

«جعفر حسینی» سخنگوی کتائب حزب الله عراق هر گونه افزایش نقش و حضور نیروهای آمریکایی در عراق را مردود دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، جعفر حسینی، سخنگوی کتائب حزب الله عراق هر گونه افزایش نقش و حضور نیروهای...