کلاهبرداری ۵ هزار خانواده کویتی برای استفاده از خدمات تامین اجتماعی

کلاهبرداری ۵ هزار خانواده کویتی برای استفاده از خدمات تامین اجتماعی

بیش از ۵ هزار خانواده کویتی متهم هستند که با جعل مدرک از خدمات تامین اجتماعی سوء‌ استفاده می‌ کرده‌ اند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی کویت؛ الصبیح وزیر امور اجتماعی این کشور گفت میلیون‌ها دلار از...