ارائه ۸۲۶ جلد کتاب در نرم افزار جغرافیای جهان اسلام

ارائه ۸۲۶ جلد کتاب در نرم افزار جغرافیای جهان اسلام

نسخه دوم نرم افزار دو زبانه جغرافیای جهان اسلام با ارائه ۸۲۶ جلد کتاب با موضوع جغرافیای جهان اسلام به همت گروه تاریخ و سیره معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی عرضه شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از حوزه،...