سپاه در حال مقابله با دشمنان در جغرافیای مقاومت اسلامی است بیانیه سپاه به مناسبت ۲۲ بهمن:

سپاه در حال مقابله با دشمنان در جغرافیای مقاومت اسلامی است

سپاه پاسداران اعلام کرد: سپاه پاسدارن هم اکنون در جغرافیای مقاومت اسلامی در چارچوب مأموریت‌های مستشاری و حمایتی از مردم سوریه و عراق به مقابله با دشمنان مشترک امت اسلامی می پردازد. به گزارشپرس شیعه، سپاه پاسداران...