سازمان ملل: نفت، هنوز منبع اصلی درآمد داعش است

سازمان ملل: نفت، هنوز منبع اصلی درآمد داعش است

معاون دبیرکل سازمان ملل تأکید کرد با وجود قطعنامه سازمان ملل در زمینه ممنوعیت حمایت مالی از تروریسم و ممنوعیت هر گونه تعامل تجاری با داعش یا گروههای وابسته به آن، این گروه همچنان اقدام به تجارت نفت می نماید. به گزارش پرس...