الازهر در برابر تکفیر و سکولاریسم ایستادگی می کند رئیس دانشکده تبلیغ الازهر

الازهر در برابر تکفیر و سکولاریسم ایستادگی می کند

جمال فاروق رئیس دانشکده تبلیغ اسلامی دانشگاه الازهر مصر با اشاره با بیان اینکه جریان های تکفیری و سکولار به دنبال از بین بردن ارزشها و مبانی اصیل اسلامی اند گفت: الازهر در برابر تکفیر و سکولاریسم ایستادگی می کند به...