معارضان از فشار و تهدید ‌آل ‎خلیفه هراسی ندارند یکی از علمای بحرین:

معارضان از فشار و تهدید ‌آل ‎خلیفه هراسی ندارند

معاون دبیرکل جمعیت العمل اسلامی بحرین خاطر نشان کرد که باوجود سرکوب شدید مردم بحرین همچنان اعتراض و تحصن ادامه دارد و سرکوب معارضان بی فایده است. به گزارش پرس شیعه؛ شیخ عبدالله صالح، معاون دبیرکل جمعیت العمل اسلامی...