محاکمه شیخ علی سلمان به دهم خرداد موکول شد

محاکمه شیخ علی سلمان به دهم خرداد موکول شد

دادگاه رژیم آل خلیفه محاکمه شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت شیعی وفاق این کشور را به دهم خرداد آینده موکول کرد. به گزارش پرس شیعه؛ دادگاه رژیم آل خلیفه امروز به خطبه های شیخ علی سلمان که از سوی هیات دفاعیه وی آمده شده بود،...