جمعیت عراق به ۳۶ میلیون نفر افزایش می یابد

جمعیت عراق به ۳۶ میلیون نفر افزایش می یابد

وزارت برنامه ریزی و توسعه عراق با اشاره به نرخ بالای رشد جمعیت، اعلام کرد که جمعیت عراق در سال ۲۰۱۶ به ۳۶ میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش پرس شیعه؛ دفتر سرشماری وابسته به وزارت برنامه ریزی و توسعه عراق در گزارشی آورده...