همایش جمعیت عربی و اسلامی در حمایت از مقاومت در دمشق با مشارکت ۲۸ کشوری عربی و اسلامی آغاز شد؛

همایش جمعیت عربی و اسلامی در حمایت از مقاومت در دمشق

همایش جمعیت عربی و اسلامی و حمایت از گزینه مقاومت امروز با نظارت بشار اسد رئیس جمهور سوریه تحت عنوان امت برای رویارویی با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی تکفیری در دمشق آغاز به کار کرد. به گزارش پرس شیعه؛ همایش جمعیت عربی و...