جمع‌ آوری زباله‌ های بیروت آغاز شد در نخستین روز بهار؛

جمع‌ آوری زباله‌ های بیروت آغاز شد

جمع آوری زباله‌ های متراکم در لبنان در حالی آغاز شد که این اقدام با انتقادات گسترده از سوی فعالان روبرو شده است. به گزارش پرس شیعه؛ ده ها کامیون از یکشنبه اول فروردین کار انتقال کیسه های زباله ای که منطقه وسیعی در شمال...