مجارستان و جمهوری چک خواستار تشکیل ارتش واحد اروپایی شدند به موازات شکل گیری جنبشی آرام در درون اروپا؛

مجارستان و جمهوری چک خواستار تشکیل ارتش واحد اروپایی شدند

اظهارات اخیر مقامات مجارستان و جمهوری چک در حمایت از ایجاد پیوندهای عمیق تر دفاعی در اروپا از تمایل و حرکت به سمت تشکیل یک «ارتش مشترک اروپایی» حکایت می کند. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از خبرگزاری راشاتودی، اظهارات اخیر...