دفاع ایران از جنبش‌ های حق‌ طلبانه، مداخله در امور داخلی کشورها نیست روحانی در اجلاس جنبش عدم تعهد:

دفاع ایران از جنبش‌ های حق‌ طلبانه، مداخله در امور داخلی کشورها نیست

رئیس جمهور با بیان اینکه دفاع ایران از جنبش‌های حق‌طلبانه به معنای مداخله در امور داخلی کشورها نیست، گفت: کشورهای بزرگ سهم بسزایی در استمرار جنگ و آوارگی میلیون‌ها نفر در جهان دارند. به گزارش پرس شیعه؛ هفدهمین اجلاس...