جنبش اسلامی ازبکستان به داعش پیوست پس از مرگ ملا عمر؛

جنبش اسلامی ازبکستان به داعش پیوست

پسر استاندار سابق ایالت پنجاب پاکستان پس از آزادی از زندان جنبش اسلامی ازبکستان از سوی طالبان گفت که این گروه ازبک پس از انتشار خبر مرگ ملا عمر به داعش پیوست. به گزارش پرس شیعه؛ شهباز تاثیر پسر استاندار سابق ایالت...