جنبش النجباء عراق : سفارت عربستان را ریشه کن کنید

جنبش النجباء عراق : سفارت عربستان را ریشه کن کنید

جنبش النجباء عراق از دولت این کشور خواست سفارت عربستان سعودی در بغداد و سیاستمداران داعشی را ریشه کن کند. به گزارش پرس شیعه؛ اکرم الکعبی دبیرکل جنبش النجباء عراق در بیانیه ای با اشاره به افراد بیگناهی که در انفجار...