اعتراض سازمان ملل به تغییر ساختار جمعیتی بحرین

اعتراض سازمان ملل به تغییر ساختار جمعیتی بحرین

گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید کرد: مقامات بحرین در صدد تغییر ساختار جمعیتی این کشور هستند. به گزارش پرس شیعه؛ "میشل فورست" با اشاره به این موضوع در شورای حقوق بشر گفت: لغو تابعیت شیوه ای است که مقامات بحرین برای مجازات...