جنبش روشنایی از احتمال شکست مذاکرات با دولت افغانستان خبر داد

جنبش روشنایی از احتمال شکست مذاکرات با دولت افغانستان خبر داد

شورای عالی مردمی جنبش روشنایی افغانستان اعلام کرد: احتمال دارد مذاکرات ابتدایی که با میانجیگری کمیسیون حقوق بشر و نمایندگی سازمان ملل در کابل با دولت شروع شد، بدون نتیجه به پایان برسد. به گزارش پرس شیعه به نقل از...